woensdag 5 oktober 2011

5475 # Ph6


5475 # Ph 6, 2011 
detail


Armen over elkaar

Handen tekenen is niet voor de poes. Ik worstel er veel mee en teken ze eindeloos overnieuw. Handen brengen nog een ander probleem met zich mee: ze drukken soms veel teveel uit. Zeker bij het kind op schoot in de tekening 5475 is het beter ze weg te laten. Weggestopte handen laten meer te raden over. En aangezien er in de lucht waarschijnlijk ook nog enorme handen komen is het beter de handen van het kind om het lichaampje te vouwen.

Net zo belangrijk als de plaats van de handen is de stand van de onderarmen. In een eerdere voorstudie (PD4) had het kind de armen over elkaar zoals wij dat vroeger op de lagere school moesten. Het was tegelijk een teken van gehoorzaamheid en begeerte. We wilde niets liever dan de meester gehoorzamen en een beurt krijgen. De stand van de linker onderarm in de tekening 5475 zou dan gemodelleerd moeten worden naar de stand van de linker onderarm in de studie PD4.
5475 # Ph 6, 2011
detail


5475 # PD 4, 2011
detail