zaterdag 25 februari 2012

Music-Drawing-Performance No 7 # 1


Preliminary Drawing No 1 for MDP No 7, 2012
balpen op papier
13 x 21 cm


Enigma van de 5475 wonden

Uit de reacties van nogal wat mensen zou men kunnen opmaken dat het aantal van 5475 wonden dat Christus in de laatste twee dagen van zijn leven zou zijn toegebracht, niet anders dan uit de koker van de geest van de kunstenaar die dat getal gebruikt zou kunnen stammen. Men ervaart zo'n telling van het aantal wonden als ziek, absurdistisch en blasfemisch, de Monty Python speelfilm Life of Brian waardig.

Wat men zich niet realiseert is dat het exacte getal van 5475 wonden uit het hart van de de christelijke mystiek stamt. Het getal is niet alleen terug te vinden bij Thomas a Kempis, een van de grondleggers van de laat-middeleeuwse beweging van de Moderne Devotie, maar tevens bij tal van andere mystici. Dat de kunstenaar het getal heeft opgepikt moet men hem dus maar vergeven.

De devote christen kijke liever in zijn of haar eigen hart om te zien hoeveel wonden hij of zij zelf heeft toegevoegd aan het lichaam van de Heer die men verheerlijkt, voordat men wijst naar een ander mens van wie men meent dat die de Heer bespot, slaat en verwondt. Dat ik Christus heb verwond weet ik ook wel. Zodra men immers, zo leert het evangelie, de naaste verwondt, verminkt men het lichaam van de Zoon van God.

“Septuaginta quinque quatercentum milia quinque: Tot fertur Christus pro nobis vulnera passus.”
5475 wonden: zoveel wonden heeft Christus voor ons geleden 
Thomas à Kempis

Morgen, klokslag 15.00 u, het stervensuur van Christus, tellen we in drie kwartieren het aantal wonden terug van 5475 naar nul. Elke toon die klinkt, elke wond die getekend wordt, haalt er eentje af van het arme lichaam van elke mens, van elk zelf dat zichzelf afgebroken zag worden tot op het bot.
Preliminary Drawing No 2 for MDP No 7, 2012
balpen op papier
27 x 36 cm


Music-Drawing-Performance No 7
Enigma van de 5475 wonden
Stedelijk Museum Zwolle
zondag 26 februari 2012, 15.00-16.00 u
Andries van Rossem, piano
Rinke Nijburg, tekening

http://www.stedelijkmuseumzwolle.nl/cms/index.php/nl/activiteitenoverzicht/784-enigma-van-de-5475-wonden