vrijdag 7 september 2012

Horror Vacui # 1
MDP No 8
Verstikking in het luchtledige


Op zondag 16 september presenteert  ‘BOSCH op locatie’ in de koepelzaal van het Museum voor Moderne Kunst Arnhem de performance Horror Vacui van componist Andries van Rossem en beeldend kunstenaar Rinke Nijburg. De performance vindt plaats in het kader van de Biënnale Gelderland. In een 40 minuten durende improvisatie op vleugel door Andries van Rossem werkt Rinke Nijburg simultaan aan een grote tekening. De performance staat in het teken van een figuur uit de mythologische wereld van de Engelse dichter/kunstenaar William Blake (1757-1827), de goddelijke demiurg Urizen die de conventionele rede en dito discours vertegenwoordigt. Motto van de Biënnale Gelderland 2012 is een citaat van William Blake: De wereld zien in een korrel zand.  In de performance Horror Vacui, laten Van Rossem en Nijburg zien dat elke poging de wereld te duiden, te verdichten en te esthetiseren uiteindelijk meandert tussen het weten en het niet weten.  De wereld zien in een korrel zand is niet iets anders dan de wereld zien in de sterren aan de hemel. En de wereld zien is niets anders dan hoogtevrees voor de betekenisloze leegte die daar vlak onder ligt, onder het zand en achter de sterren.


Rinke Nijburg houdt zich al 25 jaar bezig met het werk van William Blake. Zo gaf hij de monografie bij zijn overzichtstentoonstelling in het MMKA (2005) naast een citaat van Max Beckmann een citaat van Blake mee. En in 2009 kreeg een tentoonstelling  met Paul van Dongen en Marinke van Zandwijk bij Galerie Zand in Eindhoven op zijn verzoek de titel Every Grain of Sand -naar een song van Bob Dylan uit 1981- mee. Het citaat op de uitnodigingskaart van deze tentoonstelling was hetzelfde citaat van Blake als nu voor de Biënnale Gelderland wordt gebruikt:

To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower,
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.

Uit: William Blake, Auguries of Innocence, ong. 1801-1803

 

William Blake
The Book of Urizen, 1794


HORROR VACUI 
Music-Drawing-Performance No 8


MMKA Arnhem 
zondag 16 september 2012
componist/pianist Andries van Rossem
i.s.m. beeldend kunstenaar Rinke Nijburg

Condensed Reality, Biënnale Gelderland 2012
www.biennalegelderland2012.nl