vrijdag 5 oktober 2012

Tableau Mort
De Vrienden van Job
Tableau Mort, 2012

No 38 Morpho menelaus  ♂
No 39 Morpho menelaus  ♀
gemengde techniek op gips
24 x 15 x 4 cmMorpho menelaus & ♀

In 2008-2009 maakten De Vrienden van Job -Wout Herfkens & Rinke Nijburg- onder de titel Tableau Mort hun eerste gezamenlijk kunstwerk: 35 met de hand gegoten en beschilderde gipstegels. De nummering van de tegels liep van TM 001 t/m 0035. Inmiddels werken DVVJ aan een tweede reeks van eveneens 35 tegels. 

Vandaag verschijnen TM 038 & TM 039. Twee echtelijke vlinders Morpho menelaus  & op de veel te jonge sterfdag van een andere, prachtig mooie vlinder.Tableau mort - Een kleine insectengids
De Vrienden van Job
Wout Herfkens & Rinke Nijburg
2009

Deze kleine uitgave bevat meer dan 30 kleurenreproducties van bijna alle op gipstegels afgebeelde insecten uit Tableau mort. De uitgave werd voorzien van het essay Tableau mort, Een tegeltableau van de hand van De Vrienden van Job. In de tekst wordt een relatie gelegd tussen het fenomeen tableau mort en het bekende tableau vivant en nature morte. De meest prikkelende gedachte uit het betoog is dat er een samenhang zou kunnen bestaan tussen het verdwijnen van de natuurlijke soorten uit het dierenrijk en het verdwijnen van culturen, dialecten en goden.
Nederlandstalig, 32 pagina's, full-colour.
Uitgave: Galerie Wit Wageningen & De Vrienden van Job Oosterbeek.
Geen ISBN.